Aktuellt

Utökade öppettider. För mer info se Öppettider.
OBS! Onsdag 23 augusti stängt.

Säsongen 2017
Under 2017 kommer Anders ensam att driva Ransvik, Ellen sköter hem och hund. Och tapetserar om i hallen!

Personalen 2017 utöver Anders
Ellen Ömmelspång som till sina många färdigheter lagt bakning. Hon är också inköpsansvarig.

Wioleta Kupc. Wioleta sköter förutom matlagning och servering ajourhållning av journaler för säker livsmedelshantering, städning, temperaturmätningar mm.

Joar van de Beld, Fabian Täckström och Linnea Ömmelspång serverar, diskar och mycket annat.

Instagram
Följ oss på Instagram @ransvik

ransvik